:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวาน(27กพ58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ห้องปฎิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลา ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (591)


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

...
  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
  จำนวนคนอ่าน (656)


เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธจะได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญส ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (805)


อาสาร่วมด้วยชุมพร 049 ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินบ้านดอนไทรงามนำโดยท่านผู้ใ ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (472)


กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งโรคคอตีบเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยงขณะนี้คือผู้ที่มีอายุ 20 - ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (486)


 

« Previous 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... 499 500 Next »