:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

...
  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
  จำนวนคนอ่าน (640)


เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธจะได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญส ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (785)


อาสาร่วมด้วยชุมพร 049 ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินบ้านดอนไทรงามนำโดยท่านผู้ใ ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (457)


กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งโรคคอตีบเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยงขณะนี้คือผู้ที่มีอายุ 20 - ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (471)


ชื่อร้านว่า “ร้านของฝากแม่วรรณา” ตั้งอยู่ที่  80/2 หมู่1 ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190
อยู่เยื้องทางเข้าน้ำตกพลิ้วอำเภอ แหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-434222     ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
  จำนวนคนอ่าน (1046)


 

« Previous 1 ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... 498 499 Next »