:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครราชสีมา ขอแนะนำสถานที่เที่ยววัดเทพรังสรรค์ ตั้งอยู่บ้านหัวสะพาน หมู่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้า ...

  วันที่โพส : 2015-03-02
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (898)


  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
  จำนวนคนอ่าน (726)


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมาฝากข่าวประชา สัมพันธ์ ผู้ว่าโคราชประชุมส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง หลังมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ ที่ห้องประชุมตะโกราย2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (581)


เมื่อวาน(27กพ58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ห้องปฎิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลา ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (566)


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

...
  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
  จำนวนคนอ่าน (633)


 

« Previous 1 ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... 497 499 Next »