:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม
  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
  จำนวนคนอ่าน (690)


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมาฝากข่าวประชา สัมพันธ์ ผู้ว่าโคราชประชุมส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง หลังมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ ที่ห้องประชุมตะโกราย2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (551)


เมื่อวาน(27กพ58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ห้องปฎิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลา ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
  จำนวนคนอ่าน (537)


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

...
  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น
  จำนวนคนอ่าน (603)


เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธจะได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญส ...

  วันที่โพส : 2015-02-28
  โพสโดย : ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
  จำนวนคนอ่าน (745)


 

« Previous 1 ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 495 497 Next »