#image  # Topic
 

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคูคลอง

 

วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะ ผักตบชวา ...

 

 

วันที่โพส : 2018-07-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 248 )

 

มอบเงินค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ

 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงินค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ จำนวน 70,000 บาท จากกรณีการเสียชีวิตของนา ...

 

 

วันที่โพส : 2018-06-08
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 401 )

 

เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4 ...

 

 

วันที่โพส : 2018-06-07
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 415 )

 

ธกส. ร่วมอวยพรครบรอบ 21 ร่วมด้วยช่วยกัน

 

ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำกระเช้ามาร่วมอวยพรเนื่องในวันครบรอบ 21 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ...

 

 

วันที่โพส : 2018-05-04
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 538 )

 

อดีตรอง ผบ.ตร. เยี่ยมชมการทำงานพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานเพื่อสังคม

 

วันที่ 12 มีนาคม 2561 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมชมการทำงานของร่วมด้วยช่วยกัน และ สำน ...

 

 

วันที่โพส : 2018-03-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 709 )

 

กิจกรรมบริการตรวจเช็คอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเครื่องแดง พร้อมปรับช่องความถี่ฯ

 

วันที่ 10 มีนาคม 2561 คุณนรากร มาก่อน ผจก.ฝ่ายบุคคล บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป นำผู้เชี่ยวชาญมาตั้งจุดบริการตรวจเช็คอุปกรณ์วิท ...

 

 

วันที่โพส : 2018-03-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 6890 )

 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบน้ำดื่มแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบน้ำดื่มร่วมด้วยช่วยกันจำน ...

 

 

วันที่โพส : 2017-10-03
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 1078 )

 

คณะจากโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จ.สระแก้ว ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพร ...

 

 

วันที่โพส : 2017-10-03
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 980 )

 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบน้ำดื่มแก่ ศอญ. เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

วันที่ 29 กันยายน 2560 คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบน้ำดื่มร่วมด้วยช่ ...

 

 

วันที่โพส : 2017-10-03
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 1239 )

 

มอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2560 ให้แก่อาสาร่วมด้วยช่วยกัน

 

เวลา 15.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2560  ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ ได้พิจารณาเพิ่มความคุ้มค ...

 

 

วันที่โพส : 2017-09-20
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 904 )

 

คณะจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชียวหลานและบ้านท่านหญิง ร่วมโครงการสักการะพระบรมศพฯ

 

วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ...

 

 

วันที่โพส : 2017-09-19
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 898 )

 

คณะครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีพันธมิตร นำคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรีย ...

 

 

วันที่โพส : 2017-09-12
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 793 )

 

คณะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

 

วันพุธที่ 6 ก.ย. 60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะสมาชิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส จำนวน 97 คน เข้าร่วมถวายสักการะพระ ...

 

 

วันที่โพส : 2017-09-07
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 741 )

 

ประชาชนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีพันธมิตร นำประชาชนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ล ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-31
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 633 )

 

งานสัมมนา “ปั้นแบรนด์สินค้าเกษตรให้ปัง”

 

หากคุณคือ.....
ผู้ที่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจหรือแบรนด์สินค้าของ ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-31
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 646 )

 

คณะประชาชนโครงการหลวงดอยผาตั้ง (กลุ่มที่ 2) เชียงราย ร่วมโครงการสักการะพระบรมศพ

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี นำคณะประชาชนโครงการหลวงดอยผาตั้ง กลุ ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-25
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 419 )

 

ประชาชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน (กลุ่มที่ 2) ร่วมถวายสักการะฯ

 

วันที่ 15 ส.ค. 60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันนำนึกรักบ้านเกิด นำประชาชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 100 คนเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยคว ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-16
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 424 )

 

ทำดีเพื่อแม่ ประดิษฐ์เต้มนมเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

< ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-11
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 424 )

 

คณะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มที่ 2) ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

 

วันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะประชาชนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหน ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-08
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 406 )

 

กลุ่มอาสาบ้านขอม สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือเตรียมตั้งฐานปฏิบัติการใหม่

 

นายชัชวาล ศรีวิลัย หัวหน้ากลุ่มอาสาบ้านขอม จ.สมุทรสาคร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกับแจ้งควา ...

 

 

วันที่โพส : 2017-08-02
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 456 )

 

 

 

:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม