#image  # Topic
 

ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชนเฝ้ารับ-ส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดี

 

วันที่ 14 ต.ค. 63 ร่วมด้วยช่วยกันตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณ ถ.ราชดำเนินนอก แยก จปร. ที่เดินทางมาร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสาม ...

 

 

วันที่โพส : 2020-10-15
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 28 )

 

N/A

 

...

 

 

วันที่โพส : 2020-10-15
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 6 )

 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบประกันอุบัติเหตุ ปี 2563 ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

 

25 ก.ย.63 เนื่องด้วยอาสาร่วมด้วยช่วยได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัย พร้อมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบบัตรประกันอุบัติเหตุ ปี 2563 ให้ก ...

 

 

วันที่โพส : 2020-09-28
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 37 )

 

test

 

 

...

 

 

วันที่โพส : 2020-09-16
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 14 )

 

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุ่งภูมิทัศน์ เก็บขยะ ฉีดพ่นควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

 

วันที่ 15 ก.ย. 63 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ ผกก.สน.วังทองหลาง, ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.สน.วังทองหลาง เจ้านหน้าที่ตำรวจ, อาสาสมัครตำรวจบ้าน(อินทรีเหล็ก)ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลาง, ทหาร, สาธารณสุข 15, ร่วมด้วยช่วยกัน และประชาชนจิตอาสาชุมชนร ...

 

 

วันที่โพส : 2020-09-15
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 51 )

 

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะถ ...

 

 

วันที่โพส : 2020-08-14
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 82 )

 

ร่วมด้วยช่วยกันมอบน้ำดื่มช่วยไฟไหม้ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้กับคุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผอ.เขตธนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ...

 

 

วันที่โพส : 2020-08-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 87 )

 

เบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล และคุณเบญจ เบญจรงคกุล ผู้บริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ...

 

 

วันที่โพส : 2020-08-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 78 )

 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการขนม น้ำดื่มกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร

 

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ผู้บริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมพนักงานให้บริการขนม น้ำดื่มกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามห ...

 

 

วันที่โพส : 2020-08-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 80 )

 

ร่วมด้วยช่วยกัน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน

 

วันที่ 13 ก.ค. 63 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมร่วมกับกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา มีคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม พ ...

 

 

วันที่โพส : 2020-07-14
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 127 )

 

กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันที่ 2 มิ.ย. 63 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พนักงานจิตอาสา ...

 

 

วันที่โพส : 2020-06-02
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 258 )

 

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนสำนักงานเขตวังทองหลางและโครงการ กต.ตร.และสน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนรามคำแหง 53

 

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนสำนักงานเขตวังทองหลางและโครงการ กต.ตร.และสน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนรามคำแหง 53

...

 

 

วันที่โพส : 2020-03-04
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 329 )

 

กิจกรรมจิตอาสาการบูรณาการจัดการพาหะนำโรคโดยการใช้สมุนไพร(สะระแหน่)

 

วันที่ 22 ก.พ. 63 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เปิดกิจกรรมจิตอาสาการบูรณาการจัดการพาหะนำโรคโดยการใช้สมุนไพร(สะระแหน่) มีนางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะกต.ตร.สน.วั ...

 

 

วันที่โพส : 2020-02-25
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 276 )

 

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนฯ พบประชาชน ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขต น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  และตัวแทนฝ่ายต่างๆ, กต.ตร.และ สน.วังทองหลาง โดย พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ สวป. พร้อมทีมตำรวจชุมชนสัมพั ...

 

 

วันที่โพส : 2020-02-14
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 316 )

 

ประกาศตั้งฐานปฏิบัติการใหม่ "ร่วมด้วยช่วยกันฐานโพธิ์คู่"

 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ปัจจุบันมีฐานปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 47 ฐาน สมาชิกอาสากว่า 2,500 คน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการนี้ขอประกาศตั้งฐานปฏิบัติการที่ 48 คือ ร่วมด้วยช่วยกันฐานโธิ์คู่ รับผิดชอบพื้นที่ในขต สน.มักกะสัน ...

 

 

วันที่โพส : 2020-02-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 291 )

 

บริการตรวจเช็คสภาพวิทยุสื่อสาร สำหรับอาสาร่วมด้วยช่วยกันและบุคคลทั่วไป

 

วันที่ 28 มกราคา 2563 ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ บริษัท T.C.GROUP บริการตรวจเช็คสภาพวิทยุสื่อสาร สำหรับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน อาสาเครือข่ายพันธมิตร และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ซ.รามคำแหง21 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

โดยผู้ที่มาเ ...

 

 

วันที่โพส : 2020-01-28
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 306 )

 

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน และโครงการ กต.ตร.และ สน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนคลองพลับพลา

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 

วันที่โพส : 2020-01-15
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 312 )

 

เข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สำนักป้องกันฯ กทม. พร้อมหารือการทำงานร่วมกันในปี 2563

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าพบ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรร ...

 

 

วันที่โพส : 2020-01-15
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 294 )

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ลานกีฬาชุมชนพลับพลา

 

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ กต.ตร.สน.วังทองหลาง สน.วังทองหลาง ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา และ ชุมชมคลองพลับพลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563 ณ ลานกีฬาชุมชนพลับพลา


วันที่ 11 มกราคม 2563 กต.ตร.สน.วังทองหลาง สน.วังทองหลาง ร่วมด้วยช่ ...

 

 

วันที่โพส : 2020-01-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 303 )

 

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 19 ปี ฐานปฏิบัติการ CB ห้วยขวาง

 

วันที่ 12 มกราคม 2563 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ 19 ปี ของอาสาร่วมด้วยช ...

 

 

วันที่โพส : 2020-01-13
โพสโดย : ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
จำนวนคนอ่าน ( 266 )

 

 

 

:: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมเพื่อสังคม