กลุ่มเบญจจินดา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล  ในนามตัวแทนครอบครัวเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง