มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลดีเด่นสงเคราะห์แห่งปี) ประจำปี2563 ครั้งที่9

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย จัดพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" แก่บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี โดยมี หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล เป็นประธานพิธี ซึ่งทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลดีเด่นสงเคราะห์แห่งปี) ประจำปี 2563 (ครั้งที่9) สาขาให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จมหาวีรพงศ์ พุทธวิชชาลัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร