บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ คุณพิรชัย เบญจรงคกุล และคุณเบญจ เบญจรงคกุล ร่วมลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563