เบญจจินดาร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กองงานในพระองค์ ๙๐๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  คุณบุญชัย, คุณวิชัย และ คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล เข้าถวายพระพรฯแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กองงานในพระองค์ ๙๐๔