เบญจจินดา ปันน้ำใจสู่ "ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร" ครั้งที่ 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณวิชัย เบญจรงคกุล ได้มอบหมายให้ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเบญจจินดาและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร เป็นครั้งที่สอง เพื่อมอบข้าวสาร ไข่ไก่ หน้ากากผ้า ให้กับผู้อาศัยในชุมชนฯ จำนวน 67 ครัวเรือน เป็นจำนวนผู้อยู่อาศัย 250 คน เพื่อช่วยผ่อนเบาภาระจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค COVID-19