มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  มอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 1,920,000 บาท 

ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โดยมี น.พ. อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเบญจจินดา  ทั้งนี้ สถาบันบำราศนราดูรเป็นหน่วยงานหลักที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 มาตั้งแต่ไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ ครอบครัวเบญจรงคกุล โดย คุณคณชัย  คุณเบญจ และคุณพิรชัย  เบญจรงคกุล  ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร  โดยมี น.พ. อภิชาต วชิรพันธ์  ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเบญจจินดา