พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด และ ร่วมด้วยช่วยกัน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมี คุณบุญชัย เบญรงคคกุล เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย