พิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้ นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน ตัวแทนกลุ่มเบญจจินดา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย