เบญจจินดา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ มณทลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้บริการน้ำดื่มให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมพิธีในวันนี้