เบญจจินดา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ยังได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มบริการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้