พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562