ร่วมด้วยช่วยกัน จับมือ สน.วังทองหลาง รณรงค์ป้องกันการโจรกรรมรถ

วันที่ 14 ก.พ. 2562 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน และ พ.ต.ท.วสุ เชื่อพุทธ รอง ผกก.ป. สน.วังทองหลาง จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์แจ้งเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากมิจฉาชีพ หลังมีการแจ้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมบ่อยครั้ง โดยมุ่งหวังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความระมัดระวัง เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลลดจำนวนเหตุโจรกรรมในชุมชนของตนเอง
โดย พ.ต.ท.วสุ เชื่อพุทธ รอง ผกก.ป. สน.วังทองหลาง ยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันและศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างร่วมด้วยช่วยกันในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อยอดไปสู่การทำงานที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน