ประชุมแผนดำเนินงานร่วมด้วยช่วยกันประจำปี 2562

27 ธ.ค. 61 บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด ประชุมแผนดำเนินงานร่วมด้วยช่วยกันประจำปี 2562 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์