งานประชุมกรรมการชุมชน เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้แทนจากร่วมด้วยช่วยกัน เข้าร่วมการประชุมกรรมการชุมชน เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ "บวร" ซอยรามคำแหง 39 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวังทองหลาง