14 เดือน ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชนท้องสนามหลวง

จากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต นำความเศร้าโศกมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ประชาชนจำนวนมากจากทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมายังท้องสนามหลวง ร่วมถวายบังคมพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 จุดร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน โดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด มูลนิธิเบญจรงคกุล และองค์กรภาคีพันธมิตร ได้จัดตั้งขึ้นภายในท้องสนามหลวง ร่วมสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดูแลความเรียบร้อย พร้อมภารกิจรับแจ้งประสานเหตุ บริการข้อมูลในพื้นที่ บริการสายรัดข้อมือและสายคล้องคอกันเด็กพลัดหลง บริการยาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ การบริการน้ำดื่มแช่เย็นร่วมกับหน่วยงาน รวมไปถึงภารกิจการนำประชาชนจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ห่างไกล 23 คณะ 28 จังหวัด 2,495 คนได้ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือและกาลังสนับสนุนจากอาสาร่วมด้วยช่วยกันทุกฐานปฏิบัติการที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นประจำทุกวัน

ร่วมด้วยช่วยกัน ยังคงเดินหน้าภารกิจบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 26 ต.ค. 60 กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและผู้บริหารกลุ่มบริษัทเบญจจินดาพร้อมพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยวางดอกไม้จันทร์ ณ.พระเมรุมาศจำลองบริเวณลานพระราชวังดุสิต และยังได้สนับสนุนหน่วยงานบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. – 31ธ.ค. 60

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 เดือนเต็ม ที่ อาสาร่วมด้วยช่วยกัน พนักงานร่วมด้วยช่วยกัน และ พนักงานจากกลุ่มเบญจจินดาทั้งหมด ได้ทำหน้าที่จิตอาสาปฏิบัติภารกิจสาคัญอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นตามปณิธานที่ตั้งไว้ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้