สวนกล้วยหอมจำนวน 1,000 ไร่ อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย เป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำอิงลดระดับลง

19 มี.ค. 59 ทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย รับแจ้งจากนายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย วานนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมการลงทุนปลูกกล้วยหอมของจีนในจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมอำเภอพญาเม็งราย ชั้น 2 กรณีสวนกล้วยหอมของนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท Hongtar International Thailand จำกัด สูบน้ำในแม่น้ำอิง เพื่อนำไปเลี้ยงสวนกล้วยหอมจำนวน 1,000 ไร่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย เป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำอิงลดระดับลง ในช่วงที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

มติของที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เห็นควรว่าให้ทางบริษัทงดการสูบน้ำจากแม่น้ำอิง โดยเด็ดขาด เสนอให้ทางบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งทางบริษัทรับปากว่าจะดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่จนบัดนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้แทนของบริษัทอ้างว่าไม่สามารถหาบริษัทที่จะดำเนินการขุดเจาะบาดาลได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอให้ทางบริษัทปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ให้ถอดหัวสูบน้ำออกจากแม่น้ำอิงทั้งหมด (ท่อน้ำจากเครื่องสูบขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 จุด)

2. ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเวรเฝ้าดูเพื่อมิให้มีการลักสูบน้ำทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

3. มอบหมายให้เกษตรอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ รับผิดชอบในการตรวจดูสารเคมีที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำ และคาดว่าประชาชนแถบข้างเคียงได้รับ โดยการนำน้ำ และกล้วยหอมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่าของสารเคมีตกค้าง และมีผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์

ผลการประชุมสรุปว่าทางบริษัทไม่ขัดข้องที่จะหยุดสูบน้ำจากแม่น้ำอิงเข้าสู่สวน ซึ่งผู้แทนของบริษัทจะได้นำเรื่องที่ประชุมนี้กลับไปนำเสนอทางบริษัท เพื่อให้เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลโดยด่วน สรุปผลการประชุมเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

# ทุกผลงานความเสียสละของอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ติดตามและให้กำลังใจโดยคลิก LIKE เพจ https://www.facebook.com/