ไฟฟ้าส่องสว่างถนนแจ้งสนิทดับกว่า 100 ดวง เกรงจะเกิดเหตุร้าย วอนหน่วยงานแก้ไขด้วย

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับ ที่ถนนแจ้งสนิท ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถึงสะพานข้ามห้วยแจระแม ขาออก จำนวน  60 ดวง และขาเข้า จากสะพาน ถึงหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง จำนวน 40 ดวง  ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก เกรงว่าอาชญากรรมและเกิดอุบัติเหตุ อยากให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วย***ศูนย์ฯ ประสาน นายธวัชชัย  พรไพรินทร์ ผู้อำนวยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับเรื่อง และชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ชำรุด ซึ่งทางแขวงฯ ได้ชำระเงินค่าหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนใหม่เดือนกว่าแล้ว แต่ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใหม่ ทางแขวงทางหลวงฯต้องขออภัยประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงดังกล่าว และขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วย***ศูนย์ฯ ได้ประสานความคืบหน้าไปที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี มีนายเกรียงไกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ รับเรื่อง จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้