พร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ ร่วมด้วยช่วยกัน มอบโครงการ “LMG ร่วมด้วยช่วยยก”

ให้บริการประชาชนที่มีการเดินทาง และประสบเหตุในช่วง 7 วันอันตราย

โดยเริ่มวันที่ 10-16เมษายน 2558 เปลี่ยน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ให้เป็นวันสบายๆ กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ รถยก รถลาก

และ Roadside Service น้ำมันหมด สตาร์ทไม่ติด ยางแตก ฯลฯ” ไปให้บริการถึงที่ฟรี

โดยศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เป็นศูนย์กลางรับเรื่องจากประชาชนผ่านสายด่วน 1677

และ Application ร่วมด้วยช่วยกัน โดยประสานไปยัง LMG Call Center

เพื่อจัดส่งรถยกในเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศไปให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง