ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดทำการทั้งระบบช่วงสงกรานต์ 2558

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดทำการทั้งระบบช่วงสงกรานต์ 2558 ค่ะ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งปิดทำการทั้งระบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 เม.ย. 58 ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทย จะปิดให้บริการทุกแห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ไทย THP Contact Center 1545 และระบบตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ Track & Trace จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากไปรษณีย์ไทยจะปิดปรับปรุงระบบเพื่อขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จะเปิดให้บริการได้เต็มระบบเช่นเดิมในวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ค่ะ