''ร่วมด้วยช่วยยก'' พร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 58

ในเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ ร่วมด้วยช่วยกัน มอบโครงการ “LMG ร่วมด้วยช่วยยก” ให้บริการประชาชนที่มีการเดินทาง และประสบเหตุในช่วง 7 วันอันตราย โดยเริ่มวันที่ 10-16เมษายน 2558 เปลี่ยน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เป็นวันสบายๆ กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ รถยก รถลาก และ Roadside Service น้ำมันหมด สตาร์ทไม่ติด ยางแตก ฯลฯ” ไปให้บริการถึงที่ฟรี โดยศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เป็นศูนย์กลางรับเรื่องจากประชาชนผ่านสายด่วน 1677 และ Application ร่วมด้วยช่วยกัน โดยประสานไปยัง LMG Call Center เพื่อจัดส่งรถยกในเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศไปให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนผู้เดินทางสามารถขอความช่วยเหลือผ่านมายังร่วมด้วยช่วยกัน สายด่วน 1677 หรือ Application ร่วมด้วยช่วยกัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเงื่อนไข การให้บริการ ดังนี้ 

  1. บริการยก/ลากรถ ฟรีสูงสุด เป็นระยะทาง 35 กม. หากเกินกว่า 35 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 10 บาท หรือราคาเหมาจ่าย
  2. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนประกอบด้วยบริการ เปลี่ยนยางอะไหล่ กรณียางแตก ยางแบน จั๊มแบตเตอรี่
  3. บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีน้ำมันหมด ฟรีไม่เกิน 10 ลิตร เพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด เพื่อรอรับการช่วยเหลือต่อไป
  4. รถที่จะทำการลากนั้นต้องมีน้ำหนัก ไม่เกิน 1 ตัน