เชียงรายเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย เปิดเผยผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยใช้แนวคิด สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ อส. อปพร. อส. ปภ. อส.กู้ชีพกู้ภัย สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมกันบริเวณพิธีหน้าศาลากลาง จ.เชียงราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธาน ซึ่งจะมีการจัดขบวนรณรงค์เดินทางไปร่วมจุดบริการบริเวณวัดร่องขุ่น อ.เมือง และเดินทางต่อไปที่สี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง เพื่อรณรงค์ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงรายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย ให้ช่วยกันระมัดระวังการใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทางร่วมกัน และจะได้ช่วยกันป้องกัน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 นี้ด้วย

แจ้งเหตุ เตือนภัย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี