ประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญ ร่วมงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรงขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และร่วมแถลงสรุปผลงานในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น