กิจกรรมอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร นำโดยนายอภิวัฒน์  รัตนนาคินทร์  ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน  นายวีระศักดิ์  ดำพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ ภูมิภาค  และนางสาวกนกพร  ราชโยธา   ผู้จัดการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยฯ จ.ชุมพร  ได้จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ขึ้น ณ อาคาร OTOP ชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม รวมถึง นายศรีชัย วีระนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร, พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร, คุณชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และ พ.ต.ต.สุนทร จิระโร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองชุมพร ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 300 คน

ในปี 2558 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ขยายเครือข่ายในต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ จ.ชุมพร เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อรับแจ้งและเป็นศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสานงานอาสาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ในการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาสมัคร ในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมสอดส่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตนเองปลอดภัย โดยเน้นการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และการรายงานข่าว การสังเกตสิ่งผิดปกติ รูปพรรณสัณฐานผู้ร้าย โดย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรบเป็นอาสาสมัคร กว่า 300 คน เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ตามสโลแกนที่ว่า "คนดี สังคมดี ร่วมทำเมืองไทยให้น่าอยู่"