แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็ป www.rakbankerd.com

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าพบ คุณสนิท สุวรรณศร ผู้อำนวยการศูนย์มีชัย เพื่อแนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็ป www.rakbankerd.com และระบบการจ่ายเงินแบบ paysbuy และ การลงขายสินค้าแบบ direct market ได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง