สำนักงานองการตลาดเพื่อเกษตรกร ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงานตลาดสินค้าเกษตร

สำนักงานองการตลาดเพื่อเกษตรกร ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงานตลาดสินค้าเกษตร

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์ สำนักงานองการตลาดเพื่อเกษตรกร ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงานตลาดสินค้าเกษตร โดย นางสารภี กลั่นน้ำทิพย์ หัวหน้าสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.พ. 58 นี้ สำนักงาน อ.ต.ก. ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานตลาดสินค้า เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. และงานรณรงค์การบริโภค ผักปลอดภัย ขึ้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.ขอนแก่น เลขที่ 119/21 ถนนมิตรภาพอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในงานจะมีสินค้า และผลิตผลจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองคุณภาพกว่า 40 ร้านค้า มาจำหน่ายให้ผู้ไปร่วมงานได้เลือกซื้อโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค ได้เลือกซื้อพืชผักปลอดภัยไปบริโภคได้เลือกซื้อพืชผักปลอดภัยไปบริโภค เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าให้เกษตรกร สามารถจำหน่ายสินค้า เกษตรคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม

อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในงานจะให้มีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ การจำหน่ายลำไยนอกฤดูกาล ราคาถูก การเสวนาและสาธิต การเพราะเห็ดถุง และทิศทางเห็ดในตลาด AEC การเสวนาเรื่องจิ้งหรีดเงินล้านการแสดงหมอลำซิ่ง การประกวดส้มตำลีลา การรำวงย้อนยุค การแข่งขั้นกินผักปลอดภัย และการเสวนาเรื่องมะนาวเงินล้านในบ่อซีเมนต์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17387491.0