เตือนระวัง มีรถบรรทุกพ่วง จอดเสียอยู่โค้งก่อนข้ามลำห้วยแคน ถนนสถลมาร์ค มุ่งหน้าบ้านนาส่วง

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากคุณพัชรินทร์ว่า เมื่อเช้านั่งรถผ่านมาที่โค้งก่อนข้ามลำห้วยแคน มุ่งหน้าเทศบาลตำบลนาส่วง ถนนสถลมาร์ค ตำบลนาสว่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายมือ ทำให้เสียช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทาง ซึ่งช่างกำลังแก้ไขอยู่ จอดมาประมาณ 2 วันแล้ว เจ้าของนำกรวยสะท้อนแสงมาติดตั้งไว้แล้ว แต่ช่วงกลางคืนอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพราะบริเวณดังกล่าวมืดและอยู่ช่วงโค้งพอดี ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านไปบริเวณดังกล่าวขับรถด้วยความระมัดระวังด้วย