คืบหน้า ไฟส่องสว่างยังติดอยู่ หน้า ม.อุบล ได้รับการแก้ไขแล้ว

จากกรณีที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ถนนสถลมาร์ค ช่วงหน้าวัดป่าเมืองศรีไค ถึงแยกสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลางวันไฟฟ้ายังสว่างอยู่ประมาณ 20 ดวง มานานแล้ว เห็นแล้วเสียดายพลังงานที่ต้องเสียไป อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขด้วย**ศูนย์ฯ ประสานคุณวินัย  เฉลิมพงษ์ หัวหน้าหมวดการทางวารินชำราบ แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 รับเรื่อง จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้**วันนี้พลเมืองดี แจ้งความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่หมวดการทางวารินชำราบ แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว