แจ้งเตือนผู้สัญจรถนนมะลิวัลย์ขอนแก่นมุ่งหน้าหนองเรือ มีซ่อมแซมพื้นผิวจราจร รถวิ่งได้เลนเดียว

ศูนย์ ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก อาสาร่วมด้วยขอนแก่น 049 เพื่อแจ้งเตือนผู้สัญจรถนนมะลิวัลย์ สาย ขอนแก่นมุ่งหน้าหนองเรือ ช่วงบ้านหนองไฮ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีการซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร ถนนสามารถใช้งานได้เลนเดียว ควรเพิ่มความระมัดระวัง ทางศูนย์ขอขอบคุณ อาสาร่วมด้วยขอนแก่น 049 เป็นอย่างสูง

*** แจ้งเหตุ เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677
สามารถแจ้ง เหตุร้าย เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530