แจ้งเตือนผู้ใช้รถถนนมิตรภาพขาล่อง ขอนแก่นมุ่งหน้า จ.นครราชสีมา

ศูนย์ ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2 ) ขาล่องตรงบริเวณทางออก บริเวณสะพานลอยตรงข้าม ธกส.สาขาย่อยมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มุ่งหน้า จ.นครราชสีมา มีการซ่อมแซมตะแกรงท่อระบายน้ำ และมีการน้ำแบริเออร์มาปิดกั้นเอาไว้ ผู้ใช้รถโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง

*** แจ้งเหตุ เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677
สามารถแจ้ง เหตุร้าย เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530