คืบหน้า..ผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างถนน กรณีถนนสี่เลนสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่เปิดใช้งาน

ตามที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอเรื่อง ถนนสี่เลนสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่เปิดใช้งาน โดยได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้ถนนสาย นครศรีฯ-อำเภอหัวไทร ว่า ถนนสายนี้ได้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางสี่ช่องจราจร แล้วเสร็จมาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ปรากฏว่ามีช่วงที่ยังไม่เปิดให้รถวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จาก หน้าปั้ม ปตท.บ่อล้อถึงวัดจันทร์ ยังไม่ได้เปิดให้รถเข้าไปใช้ ทำให้รถต้องใช้เลนเดิม วิ่งสวนทางกัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ลงพื้นที่ พบว่า บริเวณตรงข้ามวัดสระไคร ระยะทางประมาณ 15 เมตร ยังไม่ได้ลาดยาง และบริเวณปากทางบ้านทุ่งเฟื้อ ระยะทางประมาณ 20 เมตร ก็ยังไม่ได้ลาดยางเช่นกัน
จากการได้สอบถามไปที่ นายถนัด บ่วงดักใจ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ทราบว่า ในช่วงที่มีการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางรายมีปัญหาเรื่องค่าชดเชย ทำให้บริษัทก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ขณะนี้กรมทางหลวงได้จัดการเรื่องค่าชดเชยเรียบร้อยแล้ว และแขวงการทางนครศรีฯ ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้วจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในต้นเดือนมีนาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ลงพื้นที่ทราบว่าขณะนี้ผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรมาดำเนินการก่อสร้างถนน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เมษายนนี้

วันนี้(2 เม.ย.58) เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ลงพื้นที่พบ นางสาวอรอุมา  นาคแก้ว เป็นประชาชนอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ถนนนครศรีฯ-อำเภอหัวไทร มีช่างมาก่อสร้างทราบว่าจะให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ เรื่องของการเวนคืน ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้รับค่าชดเชยน่าจะครบแล้วเพราะถนนที่ก่อสร้างก็ก่อสร้างมั้งหมดของหมู่ที่ 1

   
แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 075-431166 , 081-4239852
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช 1677 ดีแทค โทร.ฟรี