ร่วมด้วยช่วยย้ำเตือนเส้นทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงราย

2 เมษายน 58 ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายแจ้งผู้ใช้เส้นทางสะพานแม่ฟ้าหลวง ไปยังชุมชนน้ำลัด และจากชุมชนน้ำลัดเข้ามาในตัวเมืองเชียงราย ขณะนี้สนง.ทางหลวงชนบทเชียงราย อยู่ระหว่างการปรับผิวการจราจร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทำให้การจราจร แคบลง แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในจุดดังกล่าว

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี