โครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ขึ้น ณ อาคาร OTOP ชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม รวมถึง นายศรีชัย  วีระนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร, พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร, คุณชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และ พ.ต.ต.สุนทร  จิระโร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองชุมพร ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย


ในปี 2558 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ขยายเครือข่ายในต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  มาเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ จ.ชุมพร  เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  เพื่อรับแจ้งและเป็นศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสานงานอาสาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  


ในการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร  มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาสมัคร ในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมสอดส่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตนเองปลอดภัย  โดยเน้นการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และการรายงานข่าว การสังเกตสิ่งผิดปกติ รูปพรรณสัณฐานผู้ร้าย โดย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้