กิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าเกรงเกิดอันตรายช่วงมีพายุลมแรง

2 เมษายน 58 คุณนเรศแจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงรายว่า พบต้นไม้ขนาดใหญ่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) กิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า โดยระยะนี้มักเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมแรง เกรงอาจเกิดอันตรายได้จึงอยากให้ทีมงานศุนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการตัดให้เรียบร้อย
ทีมงานจึงประสานไปยังสนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.เชียงราย นายสันติ ณะคำ พนักงานช่างรับเรื่องและจะรีบดำเนินการไปตัดให้เรียบร้อย

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี