สังกะสีแผ่นเรียบพร้อมเหล็กยึดที่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ถูกลมพัดหลุดหาย เกรงจะเป็นอันตรายกับประชาชน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย (สะพาน 200 ปี)  ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ชาวบ้านแจ้งว่า สังกะสีแผ่นเรียบที่ติดโครงป้ายพร้อมเหล็กยึดถูกลมพัดได้รับความเสียหาย บางส่วนถูกลมพัดหลุดหาย ซึ่งชาวบ้านเกรงว่า แผ่นสังกะสีพร้อมเหล็กยึดจะถูกลมพัดไปตกใส่บ้านเรือนประชาชน หรือปลิวไปถูกชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และรถที่สัญจรไปมา อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของช่วยมาซ่อมแซมแก้ไขด้วย***ศูนย์ฯ ประสานคุณสุรศิริ อรุณกฤษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับเรื่อง จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และจะได้ประสานเจ้าของป้ายโฆษณาให้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข