ร่วมไว้อาลัย คุณพ่อของนายชัยพร ภูผารัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ร่วมด้วยฯพิทักษ์ภัยนครราชสีมา ที่วัดโพธิ์

วานนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2558 ) นายเพิก กองศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมไว้อาลัยในงานสวดอภิธรรมศพนายเจริญศักดิ์ ภูผารัตน์ คุณพ่อของนายชัยพร ภูผารัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ร่วมด้วยฯพิทักษ์ภัยนครราชสีมา และคุณชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์ ( กู้ภัย01 ) หัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา (กู้ภัยฮุก31) ณ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นอาสาสมาชิกเครือข่ายของร่วมด้วยช่วยกัน ในการทำงานร่วมกันระหว่าง อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา ( กู้ภัยฮุก31 )