เชิญทำข่าวอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกัน และหารือโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้

นางสาวภาระกิต เจริญกองชู ผู้จัดการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมมราช และทีมงาน เรียนเชิญนายเชาวรัตน์  รักษาพล ร่วมทำข่าวโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และหารือโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้  ณ  CK รีสอร์ท ในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 รวมทั้งชมสวนเกษตรทฤษฏีใหม่ครูเชาว์โชว์ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว  ล่องเรือท่าน้ำนนท์ ชมสวนส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช