นครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2558

   ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ การงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2558 ชมขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏจากนานาชาติ และผ้าพระบฎกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งยาวที่สุดในโลก พร้อมกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีให้คงอยู่ ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16 17 18 ธรรมยุติ นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นายสุชาติ ทองบุญยัง ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช พ.อ.ชัยพิพัฒ รัคนสูงเนิน รองเสนาธิการ มทบ.41 ได้ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานานชาติประจำปี 2558 งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา เริ่มตั้งแต่การสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การจัดนิทรรศการ เรื่อง “ต้นธารสยาม – ลังกาวงศ์” การสาธิตการผลิต การทอ และการแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค การเขียนผ้าพระบฏ การประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12 นักษัตร พิธีสมโภชและอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏนานาชาติและผ้าพระบฏจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์อาราธนาในศาสนพิธี ประกวดตอบปัญหาเมืองลิกอร์ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมแสดงผลงานภาพวาดระบายสี “แห่ผ้าขึ้นธาตุที่ฉันรู้จัก” นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) วันที่ 3 มีนาคม จัดพิธีเปิดงานและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ส่วนวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ภาคเช้าเวลา 06.30 น. กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 15.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และแห่ผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีผ้าพระบฏผืนขนาดใหญ่ของอำเภอเมือง และผ้าพระบฏที่ยาวที่สุดของประชาชน 2.5 กิโลเมตร เฉพาะกองทัพภาคที่ 4 เป็นครั้งแรกที่ได้เตรียมกำลังพลนับพันนายพร้อมผ้าพระบฎผืนยาวที่สุดในโลก คือมีความยาว 2559 หลา เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าพระบฎในปีนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมี ริ้วขบวนชาติอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนา 7 ชาติด้วย โดยริ้วขบวนออกจากศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในปีนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ จัดริ้วขบวนแห่ของส่วนภาคค่ำ เวลา 18.00 น. กำหนดให้มีการประกอบพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2558 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย