ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่องการขอหยุดจ่ายน้ำประปา

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่องการขอหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธ ที่ 26 และวัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
1.หนองเกตุใหญ่ (ฟาร์มจระเข้) 2.ถนนชัยพรวิถี 3 ถนนพรประภานิมิตร 4. ซอยเนินพลับหวาน 5. ซองหนองไม้แก่น 6. ถนนพัฒราการ 7.ซอยเขาน้อย 8.ซอยเขาตาโล 9.ซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน
ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากดำเนินการเสร็จแล้วจะจ่ายน้ำให้ตามปกติ