อาสาน้ำใจงาม ช่วยรถเสียพร้อมเก็บกวาดคราบน้ำมัน

รับแจ้งจากอาสาเฉพาะกิจ ทองหล่อ 11,เฉพาะกิจ ปรีดีฯ 58 พบยานพาหนะประชาชน ระบบกรองน้ำมันเครื่องแตก ภายในซอยทองหล่อ 5 เป็นยานพาหนะนั่งส่วนบุคคล วอลโว่ XC 90 สีดำ 2 กย 8522 กทม. มีอาการใส้กรองน้ำมันแตกมีน้ำมันเครื่องไหลหล่นบนพื้นผิวจราจร จึงแจ้งมายังศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ขอสนับสนุนทรายเพื่อนำไปโรยบนพื้นถนน รับแจ้งเพิ่มเติมจากอาสาร่วมด้วยช่วยกัน เข้าดำเนินการพร้อมนำทรายเข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ โรยกลบกันเหตุซ้ำซ้อนเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของยานพาหนะเจ้าของได้แจ้งไปยังรถยกนำเข้าอู่ซ่อมต่อไป