ซ่อมแซม เส้นทางลงจากสะพานไฮเวย์ ไป บ้านหนองน้ำใส

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นรับแจ้งจาก เฟจคนบ้านไผ่ ว่ามีซ่อมแซม เส้นทางลงจากสะพานไฮเวย์ ไป บ้านหนองน้ำใส ฝากเตือนผู้ที่สัญจรควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ