แจ้งเตือน ถนนมิตรภาพขาเข้าบ้านไผ่มีการซ่อมแซมพื้นถนน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือน ถนนมิตรภาพขาเข้าบ้านไผ่มีการซ่อมแซมพื้นถนน ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาควรชลอความเร็ว และเพิ่มความระวังในการขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ