รับบริจาคเลือด และของใช้จำเป็น

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขอความช่วยเหลือ น.ส.รัตนาภรณ์. บุญประเสริฐ หรือน้องเชอรี่ อาการเบื้องต้นทีมแพทย์ได้ทำการ ตัดขาขวา ประมาณ เหนือเข่าเพื่อ ให้เชอรี่ได้ใส่เทียมได้ ทีมแพทย์ ได้ตัดเนื้อเสียทิ้ง และจะหาวิธิการปลูกเนื้อให้การเชอรี่รักษาไปเรื่อยๆ 
ขาซ้ายได้ทำการด้ามเหล็กไว้ เพื่อรอดูการตอบสนอง (ถ้ายังไม่ดีจะต้องตัดออกเป็นวิธีสุดท้าย ) ตอนนี้สิ่งที่ทางครอบครัวน้องต้องการคือ ขอบริจาคเลือด ช่วยเหลือสิ่งของจำเป็น ของใช้ส่วนตัว เช่น กระดาษทิชชู่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

***เยี่ยมสอบถามอาการกันได้ที่ตึก จิตการุณ 2 ชั้น2 รพ.ปกเกล้าจันทบุรี 
ติดต่อไดัที่ 089-2474421 082-22019984
ขอบคุณแทน น.ส.รัตนาภรณ์ บุญประเสริฐ ด้วยนะค่ะ