พรุ่งนี้ (26 ส.ค.58) กปภ.สาขาอุบลฯ จะปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากนายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ว่า ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะทำการซ่อมท่อ GRP Ø 500 มม. ที่แตกชำรุดบริเวณสี่แยกกุดลาด และ ถนนเลี่ยงเมืองหน้าบริษัท เกียรติศรีมาพัฒนา จำกัด ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น.

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ได้แก่
1. ตำบลปทุม ทั้งหมด
2. ตำบลกุดลาด ได้แก่ บ้านปากน้ำ บ้านนาคำ
3. ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านแคนคำ บ้านนาเมือง บ้านตำแย บ้านนิคม บ้านปลาดุก บ้านโนน หงษ์ทอง ถนนคลังอาวุธ
4. ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ซอยเทคโน บ้านเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านด้ามพร้า บ้านก้านเหลือง บ้านขามใหญ่ ชุมชนเมืองใหม่ บ้านดอนแค 
5. ตำบลในเมือง บริเวณ ถนนชยางกูร 40 ชยางกูร 42 ชุมชนเคหะวนารมย์ ถนนสุขาสงเคราะห์ (บ้านนาควาย) ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน

เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี โทร. 045-243910

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน