พบเจอป้ายทะเบียนรถ!!!

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากคุณน็อตว่า พบเจอป้ายทะเบียนรถ เลขที่ป้าย 3 กฬ กรุงเทพมหานคร 9130 หล่นอยู่บริเวน ‪‎หน้าวิทยาลัยเทคนิคชุมพร‬ ผู้ครอบครอง ชื่อ นายจักรกฤษณ์ แก้วเนียม ที่อยู่ 45 หมู่ 6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และสามารถติดต่อรับได้ที่ ‪‎สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

*** สามารถติดต่อแจ้งข่าวหรือข้อมูล แจ้งเหตุ ข้อมูลร้องทุกข์, อุบัติเหตุ, อุบัติภัย, ปัญหาการจราจร, จุดเสื่ยง, จุดอันตราย ได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง เบอร์โทรศัพท์ 077-571093 , 081-4309840 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Application ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"‬